කෑන් සැකසීමේ මාර්ගය-2018 කොමිස් කිරීම

ෆොන්ටෙරා සමාගමෙහි පුස් වෙනස් කිරීම සහ දේශීය පුහුණුව සඳහා මාර්ගෝපදේශකත්වය සඳහා වෘත්තීය කාර්මික ශිල්පීන් හතර දෙනෙකු පිටත් කර යවා ඇත.
නිෂ්පාදන වැඩසටහනට අනුව කෑන් සෑදීමේ මාර්ගය ඉදිකර 2016 වර්ෂයේ සිට නිෂ්පාදනය ආරම්භ කරන ලදී, අච්චුව වෙනස් කිරීමට සහ දේශීය ක්‍රියාකරුවන් පුහුණු කිරීමට අපි කාර්මික ශිල්පීන් තිදෙනෙකු පාරිභෝගිකයාගේ කර්මාන්ත ශාලාව වෙත යවා ඇත.

Commissioning of Can forming line-2018 (4)
Commissioning of Can forming line-2018 (3)
Commissioning of Can forming line-2018 (2)
Commissioning of Can forming line-2018 (1)

පසු කාලය: මැයි-20-2021
ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න