වර්තමානයේ, සමාගමට වෘත්තීය කාර්මික ශිල්පීන් සහ සේවකයින් 50 කට වැඩි පිරිසක් සිටින අතර, වෘත්තීය කර්මාන්ත වැඩමුළු m2 2000 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇති අතර, Auger filler, Powder can filling machine, Powder blending වැනි “SP” සන්නාමයේ උසස් ඇසුරුම් උපකරණ මාලාවක් නිපදවා ඇත. යන්ත්‍රය, VFFS සහ යනාදිය. සියලුම උපකරණ CE සහතිකය සමත් වී ඇති අතර GMP සහතික කිරීමේ අවශ්‍යතා සපුරාලයි.

ඇසුරුම් යන්ත්රය

12ඊළඟ >>> පිටුව 1/2
ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න