නිෂ්පාදන වීඩියෝව

ෆොන්ටෙරා හි කිරිපිටි කෑන් පිරවුම් මාර්ගය

Multi Lane Milk Powder Sachet ඇසුරුම් යන්ත්‍රය

තිරිඟු පිටි පැකේජ ඇසුරුම් රේඛාව

මාගරින් සැකසුම් රේඛාව

25KG බර බෑග් ඇසුරුම් යන්ත්‍රය

ෆොන්ටෙරා හි කිරිපිටි ලයින් සෑදිය හැක

Potato Chips Can Packaging Line

මාගරින් පිරවුම් රේඛාව

තිරස් සබන් කොට්ට ඇසුරුම් යන්ත්රය


ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න